Pogoji uporabe

Določila in pogoji uporabe

Pogoji za uporabo Eroticnikoticek.net

To so pogoji uporabe (kot so opredeljeni spodaj) zasebne družbe z omejeno odgovornostjo Hablando Media OŰ s sedežem na naslovu Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 7-26, 10145. Za uporabo platforme in spletnega mesta veljajo pogoji, kot so opredeljeni spodaj. Priporočamo, da natančno preberete te Pogoje uporabe, skupaj z Izjavo o zasebnosti in vse druge pogoje, ki so posebej navedeni v tem dokumentu. Seznanite se s svojimi pravicami in obveznostmi pri uporabi platforme. Ti pogoji uporabe predstavljajo pravno zavezujoč dogovor med vami in Hablando Media OŰ v zvezi z vašo uporabo platforme in spletnega mesta. Če kateri koli od zgoraj omenjenih dokumentov vsebuje kaj, s čimer se ne strinjate, ne uporabljajte platforme ali spletnega mesta.

Člen 1: Definicije

1.1 V teh Pogojih uporabe imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen:

 • Račun : osebno okolje uporabnika znotraj platforme, na katero lahko uporabnik vpiše osebne podatke in nastavitve, ki mu omogočajo dostop do njegovih prijavnih podatkov in profil, ki je viden drugim uporabnikom platforme;
 • Sporočilo : digitalna, zaščitena komunikacija, ki jo lahko izmenjujejo uporabnik in drugi uporabniki platforme, če imajo poln dostop do platforme. Komunikacije, ki so uporabniku vidne v njegovem računu;
 • dobropis : vrednost znotraj Platforme, ki jo uporabnik pridobi v skladu z določbami v členu 4 in kreditne točke, ki jih uporabnik lahko uporabi za popoln dostop do platforme za pošiljanje in branje sporočil, med drugim;
 • Vsebina : ves material, ki ga uporabnik objavi in ​​pošlje na platformo, vključno z, vendar ne zgolj omejeno na Profil, Sporočila in drugo gradivo;
 • Storitev : Zabavna storitev, ki jo uporabniku zagotavlja Hablando Media OŰ, kot je podrobno opisano v 3. členu; 
 • Podrobnosti za prijavo : kombinacija uporabniškega imena in gesla, ki ga je določil uporabnik in uporabniku omogoča dostop do računa in uporabo platforme;
 • Pravice intelektualne lastnine : vse pravice intelektualne lastnine, kot so avtorske pravice, pravice blagovnih znamk, patentne pravice, pravice oblikovanja, pravice trgovskih imen, pravice do banke podatkov, pa tudi imena domen in znamk in sorodne pravice
 • Hablando Media OŰ : pravna oseba z omejeno odgovornostjo Hablando Media OŰ., s sedežem v Estoniji in glavnim sedežem poslovanja na Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 7-26, 10145;
 • uporabnik : fizična oseba, ki je ustvarila račun v skladu s Pogoji uporabe in lahko zato uporablja platformo;
 • Pogoji uporabe : ti pogoji uporabe Hablando Media OŰ, ki tvorijo zavezujoč sporazum med uporabnikom in Hablando Media OŰ ;
 • Stranka / stranke : Hablando Media OŰ in / ali uporabnik;
 • Platforma : programska aplikacija, ki jo je razvil Hablando Media OŰ, do katere je mogoče dostopati preko spletnega mesta in ki jo lahko uporabnik uporablja, ko je ustvaril račun;
 • Izjava o zasebnosti : izjava o zasebnosti družbe Hablando Media OŰ, ki jo lahko najdete na tej spletni strani;
 • Spletna stran : spletna stran družbe Hablando Media OŰ, kot tudi vse osnovne strani, prek katerih lahko uporabnik dostopa do platforme;

Člen 2: Splošno

2.1 Družba Hablando Media OŰ je upravičena do spremembe in / ali dopolnitve teh pogojev uporabe kadarkoli. Spremembe pogojev uporabe bodo poslane po elektronski pošti ali preko platforme in bodo začele veljati 14 dni po objavi. Najnovejšo različico pogojev uporabe si lahko ogledate na platformi in na spletnem mestu. Če uporabnik še naprej uporablja platformo po spremembah in / ali dopolnitvah teh pogojev uporabe, s tem nepreklicno sprejme spremenjene in / ali dopolnjene pogoje uporabe. Če se uporabnik ne strinja s spremenjenimi in / ali dopolnjenimi pogoji uporabe, je njegova edina možnost ukinitev računa v skladu s 12. členom in odstranitev računa, po katerem uporabnik storitve ne more več uporabljati.

2.2 Uporaba katerega koli nakupa ali drugih pogojev uporabnika je s tem izrecno izključena in takšni pogoji ne bodo zavezujoči za Hablando Media OŰ.

2.3 Če so izpolnjene katere koli določbe pogojev uporabe nične ali so razglašene za neveljavne, ostale določbe Pogojev uporabe ostanejo v polni veljavi. Hablando Media OŰ bo razveljavljene določbe nadomestil z novimi določbami, pri čemer bo čim bolj natančno upošteval cilj in namen razveljavljenih določb.

Člen 3. Storitev

3.1 Storitev, ki jo Hablando Media OŰ zagotavlja uporabniku, je odvisna od razpoložljivosti platforme, za katero uporabnik ustvari račun. Potem ko je ustvaril račun, lahko uporabnik izmenjuje sporočila z drugimi uporabniki, če ima dovolj kreditnih točk.

3.2 Glavni cilj storitve je vzpostaviti stik z drugimi uporabniki, kar jim omogoča komuniciranje med seboj preko platforme.

3.3 Cilj storitve ni vzpostaviti resničnega stika v živo med uporabnikom in drugimi uporabniki platforme; uporabniku ni prepovedano dogovarjati se z drugimi uporabniki. Hablando Media OŰ zato na noben način ne more zagotoviti, da je takšen stik resnično mogoče vzpostaviti prek platforme.

3.4 Uporaba storitve je dovoljena samo za uporabnike, ki so dopolnili 18 let. S sprejemom teh pogojev uporabe in z uporabo storitve potrjujete, da ste stari vsaj 18 let. Če uporabnik še ni dopolnil te starosti in se ne strinja z vsebino platforme in / ali prebiva zunaj geografskega območja, na katero se osredotoča storitev, mora uporabnik takoj prenehati uporabljati storitev in ukiniti svoj račun. Če uporabnik krši ta člen, ima Hablando Media OŰ pravico, da nemudoma odstrani uporabnikov račun, ne da bi mu povrnil dobroimetje.

3.5 Uporabnik zagotavlja, da so vse informacije, ki jih vnese v svoj račun, pravilne , popolne in posodobljene ter da uporabnik v računu takoj popravi kakršne koli spremembe osebnih lastnosti in / ali preferenc.

3.6 Uporabnik izrecno ne sme ustvariti računa v imenu nekoga drugega ali ustvariti fiktiven račun. Hablando Media OŰ ima pravico, da takšne račune takoj odstrani.

3.7 Uporabnik je vedno osebno odgovoren za varovanje svojih podatkov, za vso uporabo svojih podatkov za prijavo. Takoj ko uporabnik ve ali utemeljeno domneva, da njegove podatke za prijavo hranijo nepooblaščene osebe, mora o tem obvestiti družbo Hablando Media OŰ, tako da se obrne na podpora@eroticnikoticek.net in nemudoma sprejme učinkovite ukrepe, kot je spreminjanje njegovih prijavnih podatkov

3.8 Uporabnik je prepovedan objavljati kontaktne podatke, kot so telefonske številke, naslovi, priimki, URL-ji, e-poštni naslovi ali drugi osebni podatki. Hablando Media OŰ si pridržuje pravico do zavrnitve, spreminjanja ali brisanja katerega koli profila

3.9 Hablando Media OŰ si izrecno pridržuje pravico do ustvarjanja profilov na platformi in pošiljanja sporočil uporabniku v imenu teh računov. S sprejetjem teh pogojev uporabe uporabnik razume in sprejema, da so nekateri profili na platformi izmišljeni in so bili ustvarjeni samo za izmenjavo sporočil; srečanja v resničnem življenju za takšne račune niso mogoča.

3.10 Hablando Media OŰ si po najboljših močeh prizadeva za zagotavljanje storitve na preudaren in profesionalen način. Uporabnik sprejema, da platforma vsebuje le funkcionalnosti in druge lastnosti, kot jih najde na platformi v času uporabe (na osnovi "kot je"). Hablando Media OŰ zato izrecno izključuje eksplicitna in implicitna jamstva, obljube in odškodnine kakršne koli narave glede platforme in spletnega mesta

3.11 Hablando Media OŰ je - brez predhodnega obvestila in brez obveznosti plačila odškodnine odgovoren do uporabnika na kakršen koli način - ves čas je upravičen do spremembe in / ali (začasne) odpovedi (vsebine) storitve, računa in / ali platforme in brez predhodnega obvestila do vzdrževanja platforme

3.12 Uporabnik je osebno odgovoren za nakup in / ali dobro delovanje infrastrukture in ustreznih telekomunikacijskih naprav (vključno z internetno povezavo), ki so potrebne za uporabo storitve.

3.13 Za uporabo platforme mora uporabnik imeti potrebno strojno in programsko opremo ter potrebne parametre, potrebne za pravilno uporabo spletnega mesta, na primer dostop do interneta. Uporabnikom svetujemo tudi, da omogočijo funkcije JavaScript, piškotke in pojavna okna. Čeprav si prizadevamo zagotoviti združljivost platforme med različnimi napravami, ne moremo jamčiti, da bo delovala na vseh napravah, vaša odgovornost pa je zagotoviti, da boste lahko izpolnili vse potrebne sistemske zahteve. Vaša uporaba platforme in uživanje njenih funkcij ter vsebine, ki jo gostuje ali je na voljo prek nje, se lahko razlikuje glede funkcionalnosti, razpoložljivosti in kakovosti, odvisno od vrste naprave, ki jo uporabljate.

Člen 4. Kreditne točke

4.1 Za popoln dostop do platforme, ki med drugim vključuje možnost pošiljanja in prejemanja sporočil, mora imeti uporabnik kreditne točke. Ko ustvari svoj račun, uporabnik prejme določeno količino dobropisov, ki jih je vnaprej določil Hablando Media OŰ, da se seznani s platformo. Hablando Media OŰ je upravičen kadar koli spremeniti to začetno količino kreditov, zato uporabnik ne more pridobiti nobenih pravic iz prejšnjega sporočila, prejetega o tej temi, ali iz količine kreditov, ki jih je pridobil drug uporabnik. Uporabnik lahko kupi dodatne kredite prek platforme. Cene teh dobropisov so prikazane na spletnem mestu in jih lahko Hablando Media OŰ kadar koli prilagodi. Prosimo, preverite spletno mesto in potrdite ceno kreditov pred nakupom. Uporabnik mora plačati takoj. Navedene stopnje vedno vključujejo DDV in druge državne dajatve. Vaši podatki o plačilu in drugi podatki, ki jih izberete, bodo obravnavani v skladu z našo Izjavo o zasebnosti. Priporočamo vam tudi, da se seznanite s pravili in pogoji ter politiko zasebnosti katerega koli tretjega ponudnika plačil, ki ga uporabite za nakup kreditov. Trenutne cene so prikazane v spodnjem pregledu:
[če v tabeli ni določeno drugače, lahko uporabnik pošlje 1 sporočilo prek platforme z 1 dobroimetjem.

4.3 Podatki, ki jih hrani Hablando Media OŰ je odločilni dejavnik za določitev skupnih zneskov, ki jih dolguje uporabnik za nakup navedene količine kreditov, razen če lahko uporabnik utemeljeno dokaže, da so ti podatki napačni.

4.4 Količina kreditov uporabnika je prikazana v računu in o tej količini ni vodena nobena korespondenca.

4.5 Če med pošiljanjem sporočila zmanjka uporabniških kreditov, mora uporabnik kupiti nove kredite, preden lahko sporočilo pošlje

4.6 Krediti, porabljeni med (tehnično) okvaro na strani uporabnika, se načeloma ne povrnejo. V primeru (tehnične) okvare na Hablando Media OŰ lahko uporabnik predloži pisno zahtevo za vračilo dobroimetja, ki je bil porabljen kot rezultat te okvare. V takih primerih vračilo ne bo zadržano iz nerazumnih razlogov.

4.7 Kupljeni krediti izgubijo veljavnost 12 mesecev po nakupu. Pri porabi kreditov se prej kupljeni krediti porabijo prej.

Člen 5. Pravica do odpovedi

5.1 V skladu z evropsko zakonodajo ima uporabnik zakonsko pravico, da v štirinajstih (14) dneh po datumu nakupa kreditnih točk prekliče pogodbo o nakupu kreditov, razen če se je uporabnik ob nakupu strinjal, da bo izgubil pravico do preklica po prejemu. Uporabnik potrjuje in sprejema, da kreditne točke po plačilu zagotavlja Hablando Media OŰ neposredno. Uporabnik tudi priznava in sprejema, da se uporabnik z uporabo platforme in nakupom kreditov izrecno strinja, da se odpove zakonski pravici do preklica nakupa takšnih kreditov. Nobenih kreditov ni mogoče pretvoriti v denar. To obdobje se v vsakem primeru izteče 14 dni po dnevu, ko je bila sklenjena pogodba za nakup kreditov.

Člen 6. Vsebina

6.1 Uporabnik ne sme uporabljati vsebine, ki jo na platformi objavijo drugi uporabniki, kot so njihovi profili ali sporočila, na način, ki ni v skladu s ciljem iz člena 3.2 in / ali za uporabo, ki ni osebna uporaba.

6.2 Uporabnik razume in sprejema, da lahko vsebino, ki jo objavi na platformi, vidijo drugi uporabniki platforme in da jo lahko uporabljajo ti uporabniki, Hablando Media OŰ pa ne prevzema nobene odgovornosti za takšno uporabo

6.3 Uporabnik nikoli ne sme objaviti ali kako drugače distribuirati vsebine preko platforme, katere vsebina i) krši ali lahko krši pravice družbe Hablando Media OŰ, drugih uporabnikov platforme in / ali tretje osebe, vključno s pravicami intelektualne lastnine in pravicami na področju zasebnosti, ii) vsebuje nezakonito vsebino ali se sklicuje na takšno vsebino, iii) lahko škoduje ugledu Hablando Media OŰ, iv) vsebuje vsebino obrekljive, žaljive, nespodobne, škodljive ali nasilne narave, ali kako drugače krši predhodno določenih standardov spodobnosti, je to po presoji Hablando Media OŰ ali v) drugače nezakonito. Uporabnik je osebno in v celoti odgovoren za vso škodo, ki nastane zaradi kršitve te garancije. 
Družba Hablando Media OŰ ne odgovarja za kakršno koli škodo v zvezi z (nezakonito) uporabo platforme, družba Hablando Media OŰ pa sicer spremlja sporočila ter medije (posnetki in fotografije), izmenjane med uporabnikom in drugimi uporabniki. Pod pogoji, določenimi spodaj in po prejemu ustreznega obvestila bo Hablando Media OŰ zgolj odstranil nesporno nezakonito vsebino ali ustavil nesporno nezakonito dejavnost.

6.4 To spletno mesto ali storitev je namenjeno zabavi za odrasle; naš cilj ni urediti fizične sestanke / stike med člani. Uporabnik se zaveda in se strinja, da lahko uporabljamo moderirane in izmišljene profile za spletno zabavo za odrasle. Hablando Media OŰ si izrecno pridržuje pravico do pošiljanja sporočil na to spletno mesto z lastnimi profili. Fizični stik s temi izmišljenimi profili ni mogoč. Družba Hablando Media OŰ zavrača vso odgovornost v obsegu, ki je dovoljen z zakonom, in ne prevzema nobenega jamstva za kakršno koli škodo ali nevšečnosti, ki jih povzroča storitev.

6.5 Hablando Media OŰ si pridržuje pravico do zavrnitve vsebine, na primer fotografije, ki jo je objavil uporabnik, če je to po mnenju Hablando Media OŰ potrebno, ne da bi to kakor koli dalo pravico uporabniku, da zahteva odškodnino in / ali vračilo kupnine in / ali odgovornosti Hablando Media OŰ. Objavljena vsebina bo odstranjena s platforme v skladu s postopkom iz člena 11.

6.6 Uporabnik ima pravico, da kadarkoli zahteva odstranitev svoje fotografije ali druge vrste vsebine v kateri je prikazan.

6.7 Uporabnike pozivamo, da nas obvestijo o neprimerni vsebini.

Člen 7. Zasebnost

7.1 Pri ustvarjanju računa in uporabi platforme uporabnik Hablando Media OŰ posreduje osebne podatke. Ti osebni podatki bodo obdelani v skladu z izjavo o zasebnosti družbe Hablando Media OŰ in veljavno zakonodajo. Za več informacij o zbiranju in morebitni uporabi informacij in gradiva, kliknite zgornjo povezavo do naše izjave o zasebnosti. Z uporabo platforme soglašate s pogoji o zasebnosti.

7.2 Strinjate se, da lahko družba Hablando Media OŰ na zahtevo tretje osebe razkrije informacije, ki jih navedete, če to zahteva zakon ali če po lastni presoji verjamemo, da je razkritje smiselno (1) v skladu z zakonodajo, zahtevami ali odredbami organov pregona ali katerih koli pravnih postopkov; (2) zaščititi pravice ali lastnino družbe Hablando Media OŰ ali tretje osebe; ali (3) zaščititi zdravje ali varnost drugega, na primer kadar je ogrožena škoda zaradi nasilja nad katero koli osebo (vključno z uporabnikom).

7.3 Če uporabnik obdeluje osebne podatke drugih uporabnikov in / ali tretje osebe, z uporabo platforme je uporabnik ves čas osebno odgovoren za takšno obdelavo. Uporabnik zagotavlja, da se takšna obdelava ves čas izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, uporabnik pa Hablando Media OŰ odvezuje za vsak zahtevek tretje osebe v zvezi s tem. S sprejetjem teh pogojev uporabe uporabnik potrjuje, da nikoli ne bo uporabil kontaktnih podatkov drugih uporabnikov platforme za pošiljanje pošte ali drugih sporočil, razen sporočil prek platforme.

Člen 8. Pravice intelektualne lastnine

8.1 Pravice intelektualne lastnine, povezane s storitvijo, vključno s spletnim mestom in platformo, kot tudi informacije, dostopne preko spletnega mesta in besedila, videz in predloga računa , video gradivo, zvočno gradivo, vizualno gradivo ali fotografsko gradivo, je izključno v lasti Hablando Media OŰ in / ali njegovega lecenčnega pogodbenika. Nobena določba teh pogojev uporabe ne služi za prenos katere koli pravice intelektualne lastnine.

8.2 Pod pogoji, določenimi v teh pogojih uporabe, Hablando Media OŰ uporabniku dovoljuje omejeno, osebno, nepreklicno, neizključno pravico do dostopa do platforme in njene uporabe v skladu s cilji iz teh pogojev uporabe.

8.3 Uporabnik ohranja pravice intelektualne lastnine v zvezi z vsebino, ki jo objavlja. Z objavo vsebine uporabnik Hablando Media OŰ samodejno podeli brezplačno, nepreklicno in prenosljivo licenco za objavo in množenje te vsebine, če je to potrebno v okviru ponudbe storitve.

8.4 Hablando Media OŰ. upravlja osrednjo podatkovno bazo članov, ki se uporablja na več spletnih mestih. Podatki o uporabnikih se lahko prikazujejo na spletnih mestih, ki niso ta storitev. Vsa spletna mesta so v lasti in upravljanju družbe Hablando Media OŰ. Podatki o uporabnikih so shranjeni na enem mestu baze podatkov, ki ga nadzira Hablando Media OŰ.

8.5 Uporabnik ne sme sabotirati ali zaobiti tehničnih in / ali organizacijskih omejevalnih ukrepov, ki jih na platformi namesti ali kako drugače integrira Hablando Media OŰ, na kakršen koli način. Če Hablando Media OŰ na kakršen koli način ugotovi, da je uporabnik uporabljal platformo, ne da bi kupil ustrezno zahtevane kreditne točke, je Hablando Media OŰ upravičen zaračunati razumno pristojbino za tako uporabo, ne glede na druga (pravna) sredstva, ki so na voljo Hablando Media OŰ, da bi kaznovala takšno nepooblaščeno uporabo, na primer blokiranje računa in / ali izterjavo dejansko ugotovljene škode.

8.6 Uporabniku izrecno ni dovoljeno prenašati, kopirati ali spreminjati materialov, za katere veljajo pravice intelektualne lastnine Hablando Media OŰ, jih objavi ali uporabi za kateri koli namen, ki ni določen v teh pogojih uporabe, razen če je Hablando Media OŰ dal ustrezno soglasje ali če veljavna zakonodaja dovoljuje takšno uporabo.

Člen 9 Jamstva in odškodnine

9.1 Uporabnik razume in sprejema dejstvo, da je storitev zgolj orodje za vzpostavljanje stika z drugimi uporabniki platforme, zato Hablando Media OŰ ne more dati nobenega jamstva za rezultat, na primer za vzpostavljeno zvezo ali srečanje v realnem življenju med uporabniki.

9.2 Ne glede na člen 3.8 si bo Hablando Media OŰ prizadeval zmanjšati lažne profile, vendar ne more izključiti njihovega obstoja. Uporabnik razume in sprejema dejstvo, da Hablando Media OŰ nima vpliva na vsebino računov drugih uporabnikov platforme, razen po prejemu obvestila iz člena 11, in da ti profili zgolj odražajo mnenje uporabnika. Uporabnik je osebno odgovoren za škodo, ki jo povzroči uporabnik, s katerim je (bil) v stiku ali je sklenil pogodbo ali imel drugo aktivnost z lažnim profilom.

9.3 Do Hablando Media OŰ je uporabnik odgovoren in v celoti povrne Hablando Media OŰ vse zahtevke tretjih oseb, pa tudi škodo in stroške, ki jih ima Hablando Media OŰ zaradi (i) napake uporabnika zaradi nespoštovanja dogovora s Hablando Media OŰ, (ii) kakršno koli dejanje uporabnika pri uporabi storitve, (iii) nezakonito dejanje, ki ga je zagrešil uporabnik, ali (iv) katera koli druga kršitev teh pogojev uporabe. Vse nastale stroške in škodo, ki jo je utrpela družba Hablando Media OŰ na kakršen koli način, povezan s takšnimi zahtevki, bo povrnil uporabnik.

9.4 Uporabnik Hablando Media OŰ jamči, da je upravičen do uporabe storitve in da bo ravnal v skladu s temi pogoji za uporabo in vso veljavno zakonodajo.

9.5 Uporabnik razume in sprejema dejstvo, da Hablando Media OŰ nima vpliva na spletna mesta partnerjev, ki objavljajo oglase in / ali druge aktivnosti v zvezi s platformo in / ali storitvijo Hablando Media OŰ na svoji spletni strani, in da so ti partnerji v celoti in osebno odgovorni (in Hablando Media OŰ ni odgovoren) za vsebino in pravilnost teh aktivnosti.

10. člen Odgovornost

10.1 Uporabnik je v celoti in osebno odgovoren in odgovarja za svojo uporabo storitve in vsa dejanja v zvezi s svojimi podatki za prijavo - vključno z objavo vsebine - kot tudi za vse (posledice) sprejetih odločitev in / ali sprejetih pravnih aktov s pomočjo platforme in Hablando Media OŰ odvezuje vseh zahtevkov tretjih oseb v zvezi s tem.

10.2 Odgovornost Hablando Media OŰ za neizpolnitev kakršnega koli dogovora z uporabnikom, nezakonito dejanje ali kakršno koli drugo dejanje ali opustitev podjetja Hablando Media OŰ, njegovih zaposlenih ali tretjih oseb, ki jih je najel, je omejeno na odškodnino za neposredno škodo. Odgovornost Hablando Media OŰ glede neposredne škode za dogodek (vrsta povezanih dogodkov se šteje kot en sam dogodek) ne presega skupnega zneska, ki ga je uporabnik plačal Hablando Media OŰ na podlagi dogovora šest (6 ) koledarskih mesecev pred tem dogodkom (brez DDV). Vendar celotna odgovornost Hablando Media OŰ nikoli ne bo presegla vsote 500,00 EUR (brez DDV).

10.3 "Neposredna škoda" pomeni samo:

 • a. premoženjska škoda;
 • b. razumne stroške, ki bi jih imel uporabnik, da bi zagotovil, da so vsebine Hablando Media OŰ v skladu z dogovorom s Hablando Media OŰ;
 • c. razumni stroški, ki jih ima uporabnik za določitev vzroka in obsega škode, če se odločitev nanaša na neposredno škodo v smislu dogovora s Hablando Media OŰ;
 • d. razumni stroški, nastali z namenom preprečevanja ali omejevanja škode, v kolikor lahko uporabnik dokaže, da so ti stroški privedli do zmanjšanja neposredne škode v smislu sporazuma s Hablando Media OŰ.

10.4 Hablando Media OŰ ni odgovoren za škodo, ki ni neposredna, kot je določeno v členu 10.3, vključno s posledično škodo, ki izhaja iz ali v povezavi s katerim koli sporazumom s Hablando Media OŰ, vključno z izgubljenim dobičkom, izgubljenim prometom, izgubo pričakovanih prihrankov in druge podobne finančne izgube, kot so izguba dobrega imena ali ugleda ali druga občasna, posredna škoda s kaznijo, ne glede na to, ali je uporabnik Hablando Media OŰ obvestil o takšni morebitni škodi, odškodnini ali izgubi.

10.5 Pogoj glede ustvarjene pravice do odškodnine je, da uporabnik vsakič pisno prijavi škodo družbi Hablando Media OŰ v 60 dneh po njenem nastanku. Pravica uporabnika, da zahteva odškodnino na podlagi katerega koli dogovora s Hablando Media OŰ na podlagi nezakonitega dejanja ali drugače, v vsakem primeru poteče eno (1) leto po dogodku, v zvezi s katerim je bil sprožen zahtevek ali postopek.

 

11. člen: Prijava nezakonite vsebine

11.1 Družba Hablando Media OŰ ne odgovarja za kakršno koli škodo v zvezi z (nezakonito) uporabo platforme, družba Hablando Media OŰ pa sicer spremlja sporočila ter medije (posnetki in fotografije), izmenjane med uporabnikom in drugimi uporabniki. Pod pogoji, določenimi spodaj in po prejemu ustreznega obvestila bo Hablando Media OŰ zgolj odstranil nesporno nezakonito vsebino ali ustavil nesporno nezakonito dejavnost.

11.2 Družba Hablando Media OŰ je vzpostavila postopek, v skladu s katerim lahko prisotnost na platformi ali dostop do nje in sum za nezakonit material ali sum za nezakonite dejavnosti lahko prijavite Hablando Media OŰ. To lahko storite tako, da pošljete ustrezno obvestilo na naslednji e-poštni naslov: podpora@eroticnikoticek.net.

11.3 Hablando Media OŰ si pridržuje pravico, da ne upošteva zahteve za blokiranje vsebine ali ustavitev dejavnosti, če z dobrim razlogom dvomi o pravilnosti obvestila ali zakonitosti predloženih dokazov ali če to zahteva uravnoteženje interesov. V tem okviru lahko Hablando Media OŰ zahteva sodno odločbo pristojnega sodišča v Estoniji, ki s sodbo dokaže, da je zadevna vsebina ali dejavnost nedvomno nezakonita.

11.4 Hablando Media OŰ na noben način ne bo razkrila strank v sporu ali osebo, ki je poslala obvestilo, ali katero koli tretjo osebo.

11.5 Oseba, ki pošlje obvestilo, odvezuje Hablando Media OŰ vseh zahtevkov tretje osebe v zvezi z blokiranjem ali odstranitvijo materiala ali dejavnosti. Odškodnina se nanaša tudi na vso škodo in stroške, ki so nastali ali bodo nastali družbi Hablando Media OŰ ali jih lahko ima v zvezi s takšnim zahtevkom, vključno, vendar ne zgolj omejeno na nadomestilo za stroške pravne pomoči.

11.6 Hablando Media OŰ spoštuje in ščiti zasebnost oseb, ki pošiljajo taka obvestila. Vsi osebni podatki, ki jih prejme v okviru obvestila, bodo vedno obdelani v skladu z Zakonom o varstvu podatkov iz leta 1998 in bodo uporabljeni samo za obdelavo obvestila.

12. člen: Pogoji in odpoved

12.1 Sporazum med pogodbenicama glede uporabe platforme se sklene za nedoločen čas. Uporabnik lahko kadar koli preneha uporabljati storitev in odstrani račun, s katerim prekine pogodbo, ob upoštevanju plačilnih obveznosti. Sredstva, ki jih ima uporabnik ob ukinitvi računa, ne bodo povrnjena.

12.2 Poleg drugih (pravnih) sredstev, ki so na voljo Hablando Media OŰ, Hablando Media OŰ, kadar meni, da dovolj razlogov za to, lahko (začasno) omeji, začasno ustavi ali onemogoči dejavnosti uporabnika v zvezi s storitvijo, začasno ali trajno odstrani račun, odstrani vsebino, ne da bi morala navesti razloge in brez predhodne razlage in pošiljanja opozorila o prenehanju opravljanja storitev in zavrnitvi opravljanja storitev, zlasti, vendar ne le, če:

 • a. uporabnik ravna v nasprotju s temi pogoji uporabe;
 • b . Hablando Media OŰ meni, da lahko dejanja uporabnika povzročijo škodo ali posledice sebi, drugim uporabnikom platforme, tretjim osebam ali Hablando Media OŰ. Hablando Media OŰ zaradi tega izključuje vso svojo odgovornost v skladu s 10. členom.

12.3 Po prenehanju sporazuma med pogodbenicama iz kakršnega koli razloga uporabnikova pravica do uporabe storitve takoj preneha in dostop do storitev je zavrnjena s takojšnjim učinkom. Po prenehanju bo Hablando Media OŰ odstranil račun in / ali vsebino, ki jo je objavil uporabnik. Hablando Media OŰ ostaja upravičen do uporabe vse vsebine, ki jo na platformi objavi uporabnik, kot je določeno v členu 8.3. Po odpovedi pogodbe pa bo Hablando Media OŰ na zahtevo uporabnika odstranil ali anonimiziral vso vsebino, ki jo je na platformi objavil uporabnik. Hablando Media OŰ po prenehanju pogodbe ni dolžan uporabniku zagotoviti nobene vsebine in / ali pretvoriti katere koli vsebine.

 

Člen 13. Razno

13.1 Če se šteje, da je katera koli določba teh pogojev uporabe neveljavna ali neizvršljiva, se ta določba omeji ali odpravi v najnižji možni meri, tako da ostanejo ti pogoji uporabe sicer v polni veljavi in ​​učinku. > 13.2 Hablando Media OŰ lahko prenese pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe, na tretje osebe in o tem obvesti uporabnika. Če se uporabniku zdi tak prenos obveznosti na tretjo osebo nesprejemljiv, lahko preneha uporabljati storitev in ukine svoj račun.

13.3 Te pogoje uporabe in vso uporabo storitve ureja zakonodaja Estonije.

13.4 Vsi spori med uporabnikom in Hablando Media OŰ se predložijo pristojnemu sodišču v Tallinnu, razen če obvezna zakonodaja določa, da je treba spor predložiti drugemu sodišču.
13.5
SPLOŠNE PRITOŽBE:
Vabimo vse, da prijavijo žaljivo ali vsebino, ki krši standarde.
Vaše poročilo bo popolnoma zaupno in obdelano v roku 7 dni od prejema. Prosimo, uporabite stran KONTAKT

ODSTRANITEV VSEBINE:
Vse zahteve jemljemo resno in bomo hitro obdelali ter odstranili vse potrebno vsebine.
Če ste žrtev ali naletite na vsebino, za katero osebno veste, da pomeni:

Nepooblaščena proizvodnja in/ali distribucija vaše podobe.
Drugače žaljiva in/ali nezakonita vsebina.
Vsebina, ki razkriva osebne podatke.
Prosimo, pošljite naslednje:
Pravno ime
URL-je
Informacije glede odstranitve
Nepooblaščena vsebina bo odstranjena v 24 urah. Prosimo, uporabite stran KONTAKT
Vaša prijava bo anonimna.


13.6 Prepovedano je deliti osebne podatke, kot so telefonske številke, URL povezave ali e-poštni naslovi, z drugimi uporabniki. Hablando Media OŰ si pridržuje pravico do filtriranja, odstranjevanja ali (delne) cenzure takšnih sporočil. V primeru spremembe ali odstranitve uporabniki niso upravičeni do povračila stroškov za pošiljanje tega sporočila.

13.7 Portal EroticniKoticek stoji proti vsem oblikam sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi, vključno s trgovino s spolnimi storitvami ali zlorabo. Sodobno suženjstvo je zločin in kršitev temeljnih človekovih pravic. Ima različne oblike, kot so suženjstvo, služnost, prisilno in obvezno delo ter trgovina z ljudmi, vse pa imajo skupno odvzemanje svobode osebi z namenom izkoriščanja za osebni ali komercialni dobiček.
Zavezani smo k ravnanju z integriteto in zmanjševanju tveganja sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi v naših poslovnih odnosih z ustvarjalci in uporabniki. Prav tako se zavezujemo, da bomo vse zaposlene, partnerje in dobavitelje obravnavali s spoštovanjem in dostojanstvom, zagotavljali varne delovne pogoje ter vodili okolju prijazne in etične operacije.

Člen 14. Kontaktirajte nas

Platformo in spletno stran omogoča Hablando Media OŰ., Zasebna delniška družba, ustanovljena v skladu z estonsko zakonodajo, s sedežem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 7-26, 10145. Lahko nas kontaktirate tako, da pošljete sporočilo na zgornji naslov ali nam pošljete e-pošto na podpora@eroticnikoticek.net

 

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.